Saturday, January 19, 2008

Хаврын баяр2007 ハワリンバヤルー2007"Хаврын баяр-2007"-ын үеэр татсан сүүдэрнүүд. Энэ үед болж байсан бүхийл арга хэмжээнэс тусгасан ЗБХ-ны гишүүн, зурагчны дарсан зураг бөлгөө.

No comments: