Wednesday, February 13, 2008

"Хаврын баяр-2008"-ын Сурталчилгааны хуудас,春祭りの チラシ

"Хаврын баяр-2008"-ыг сурталчлах хүрээнд тараагдах "тараах хуудас" бэлэн боллоо. Олон хүний хүч хөдөлмөр, ур ухаан оролцсон болохоор их сайхан хуудас боллоо. Яг л бүхнийг урин даллах мэт Монгол эр мориндоо мордож, наадмын зүг зорин айсуй. Ийм дүр зургийг энэ удаагийн тараах хуудсаараа үзүүлж, эх орноо сурталчилан таниулахыг зорьж байгаа бидний хэдэн оюутны хүсэл зоригийг илтгэх.

Энэхүү хуудсыг хийхэд бидэнд өөрийн хүч чармайлтыг гарган тусалсан Японы Чиба Их Сургуулийн Түүхийн гуравдугаар ангийн оюутан Рафаэл Мизаэл Дэ Оливерад талархаж байгаагаа илэрхийлж байна. Хэдийгээр Монголын тухай сайн мэдэхгүй гадаад хүн ч гэсэн эх орныг маань сурталчлах энэхүү арга хэмжээнд маань өөрийн бололцоогоор тусалж, бидэнд нэг том ажлыг маань нугалж өгсөн юм.

Мөн энэхүү тараах хуудсыг хийхэд ашиглагдсан "Наадам" зургийг зурсан зураач Э. Амарсайханд талархал илэрхийлж байна. Зураач Э. Амарсайхан нь "Хаврын баяр-2007"-ын үеэр өөрийн зурсан зургаар үзэсгэлэн гаргаж баярт маань нэгэн шинэ өнгө төрхийг нэмж өгч байсан. Түүний өнгөрсөн жилийн Хаврын баяраар гаргасан үзэсгэлэнд тавигдсан зургаас энэ удаагийн Хаврын баярын тараах хуудсанд ашиглахыг тэрээр зөвшөөрсөн юм.

Хаврын баярын ЗБХ болон бусад бидэнд тусалсан сайхан сэтгэлт хүмүүсийн дэмээр "тараах хуудас" маань бэлэн болоод байна.


「ハワリンバヤル-2008」のチラシが出来上がりました。このチラシはハワリンバヤルを宣伝・公告するために配布されます。大勢の人が関わり、自分たちの力を込めて、作成したので、結果としてこのように綺麗なチラシが出来ました。チラシを観ると、沢山のお客さんを誘っている感じで、モンゴル人男性が馬に乗って走り、ナーダム祭りへ向かっています。

このような雰囲気で、今回のチラシが作成され、母国のモンゴルを紹介しようとする私たちの学生の心を表しています。

何より、このチラシを作成してくれた、千葉大学の文学部3年生のラファエル・オリベイラ君に心からお礼を申し上げたいです。モンゴルのことをよく知らない外国人ですが、モンゴルを紹介するこの「ハワリンバヤル」(春の祭り)のため、自ら出来ることをやって、私たちの大きな仕事を成し遂げてくれたこと誠に有難う御座いました。

また、このチラシの作成に自分の作品を使用することの許可をくれた、モンゴルの若手の画家E・アマルサイハンさん、有難う御座いました。画家E・アマルサイハンさんが「ハワリンバヤル-2007」の時、自分の作品を展示して、祭りにもう一つの違った景色が観られました。このチラシに使用した「ナーダム」という作品も昨年展示されていました。

こうして、沢山の人の力で、今回の春祭りのチラシが出来上がったのです。

No comments: